08 juli 2010

07-07-2010 Nationaal Park zoekt jong elan

Plukvelden waar je wél bloemen mag plukken, streekproducten It Alde Guod, zonnepanelen op het water, drijvende blikvangers en zonnepanelen, een rietdoolhof, een pad voor bejaarden, duurzame bouw voor recreatiewoningen, een informatiekiosk bij Robbenoord met de mogelijkheid om pony te rijden, zomaar wat ideeën die leerlingen van vijf verschillende scholen uit Noord-Nederland lanceerden naar aanleiding van het project” Nationaal Park zoekt jong elan”.

Hoe moet het Nationaal Park er in 2050 uitzien? Dit is de opdracht waar leerlingen mee aan het werk gingen in het kader van het project “Nationaal Park zoekt jonge elan”. In vier verschillende nationale parken zijn ruim 400 leerlingen in de afgelopen periode aan de slag geweest met deze vraag. Voor het nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa lag de nadruk vooral op het creatieve vlak: “Maak een kunstwerk dat in één oogslag duidelijk maakt wat het bijzondere aan het Drentsche Aa-gebied is”. Het eindresultaat was een verscheidenheid aan kunstwerken zoals gedichten, schilderijen en een film. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan het einde van het schooljaar zijn leerlingen over het algemeen nauwelijks meer gemotiveerd om zich in te zetten voor school. Daar was echter weinig van te merken bij de eindpresentaties in de vier nationale parken Lauwersmeer, Alde Feanen, Drentsche Aa en Dwingelderveld op 1 juli jongstleden. Spanningen op de gezichten, nog snel even op het paper kijken, checken of de PowerPoint presentatie werkt, maar vooral creatieve ideeën soms zelfs uitgewerkt in maquettes.

Op vier locaties waren deskundigen, afkomstig uit het werkveld van het Nationaal Park en bestuurders van het overlegorgaan, aanwezig bij de eindpresentaties om de adviezen en plannen van de leerlingen in ontvangst te nemen.
De deskundigen waren positief verrast door de vele goede en originele ideeën van de leerlingen; een drijvende blikvanger of een rietdoolhof in het Nationaal Park De Alde Feanen zijn voor bestuurders zeer de moeite waard om te onderzoeken of deze te realiseren zijn.

Dit project maakt onderdeel uit van het programma scholen voor Duurzaamheid. Dit project wordt door de scholen deels ingevuld als uren voor maatschappelijke stage. Het IVN Consulentschap Groningen was de trekker van dit project.

Neem voor meer informatie contact op met Monique Pas, projectleider IVN Consulentschap Groningen, (050)313 59 33 of 06-46322370, mailto:m.c.pas@ivn.nl.

 

 

Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid